Foreningsoplysninger:

Formand for foreningen SPICY DENMARK
– oplevelser i Nationalpark Vadehavet
Bent Højmark Lund
Højervej 21, Vr. Gammelby
6280 Højer
74789018
Mail: janeboes@hotmail.com


Formand & kassere: Bent Højmark Lund
Bestyrelsesmedlem: Fritz Sønnichsen
Bestyrelsesmedlem: Jan Christian Nielsen
Suppleant: Jane Boes
Revisor: Eva Weitling